AV te Strépy

AV te StrépyWoensdag 12 juni 2013 om 18:00
La Ferme de Widewance, 5, Rue de l'Eglise, 7070 Ville-sur-Haine
Goedkeuring van de jaarrekeningen 2012
De vergadering keurde unaniem de jaarrekeningen 2012 goed.
Goedkeuring van het budget voor 2013
De vergadering keurde unaniem het budget voor 2013 goed.
Kwijting van de leden van de Raad van Bestuur
De vergadering gaf unaniem kwijting aan alle bestuursleden en toezichthouders
Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur
De vergadering bevestigde unaniem het mandaat van alle huidige bestuurders voor de periode 2013/2014.
Verkiezing van de toezichthouders
De vergadering bevestigde unaniem het mandaat van de toezichthouders voor de periode 2013/2014.
Goedkeuring van de aangepaste statuten

Tijdens de vergadering werden opmerkingen geformuleerd betreffende de voorgestelde wijzigingen met name het vrijgeven van de vaste datum van de algemene vergadering, het niet langer begrenzen van het lidgeld, de verdeling van de functies binnen de raad van bestuur, de termijnen van de bestuurders en de rapportering door het bestuur naar de algemene vergadering. Op al deze punten werd een antwoord gegeven zoals tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur reeds uitvoerig besproken. De nieuwe statuten zijn opgesteld met respect voor de wet maar met een grotere vrijheid cq soepelheid voor het bestuur van de vereniging.

De wijziging werd met één onthouding en één tegenstem aangenomen.

Meer nieuwsberichten