AV te Waterloo

AV te Waterloo Statutaire Algemene Vergadering
20 juni 2017 vanaf 16:00 te Waterloo

Agenda
Welkom en jaarverslag door de voorzitter
Financieel verslag door de penningmeester
Goedkeuring van de jaarrekening 2016 en kwijting van de bestuursleden
Benoeming van bestuursleden
(kandidaten dienen voor vrijdag 26 mei 2017 met ondersteuning van minstens 5% van de stemgerechtigde leden de maatschappelijke zetel te bereiken)

Meer nieuwsberichten